دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

 

لينك ورود به سامانه جديد آموزش دانشگاه (آموزشيار)

لينك دانلود فيلم آموزشي نحوه ي انتخاب واحد،پرداخت شهريه و مشاهده كارنامه در سامانه آموزشيار

 جهت مشاهده ي زمانبندي انتخاب واحد در سامانه آموزشيار كليك كنيد

ميز خدمت مجازي (شماره تماس مسئولين قسمتهاي مختلف دانشگاه)